Spillvärme från datacenter värmer villor i Falkenberg

Glesys i Falkenberg agerar spillvärmeleverantör till Falkenberg Energi. Överskottsenergin från det nybyggda datacentret på Västkusten återvinns. Och värmeåtervinningen kan värma 1 700 villor i kommunen och energin från spillvärmen kan bli 26 GWh årligen – motsvarande 25 procent av Falkenbergs totala fjärrvärmeproduktion. Läs mer här.