Förslag till implementering av EUs vinterpaket om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

IÅE har lämnat en skrivelse till infrastrukturdepartementet med förslag till implementering av EUs vinterpaket, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.

Läs skrivelsen 200831 iåe till departementet.