Överskottsvärmen från ICA Nära-butik värmer hel fastighet.

Överskottsvärmen från ICA Nära-butik värmer hel fastighet. Tänk om fjärrvärmenäten kunde användas så att värme kunde återvinnas i större omfattning. Läs mer här.