Restvärme från industrin värmer många Stenungsundsbor

Den huvudsakliga fjärrvärmeproduktionen i Stenungsund baseras på återvinning av restvärme från lokala industribolag, vilka är verksamma inom kemisk industri som kräver mycket energi. Läs mer här.