Det våras för lågtempererad spillvärme

En ny undersökning visar att tio procent av EU:s totala energibehov för värme och varmvatten kan hämtas från lågtempererad restvärme rån vattenreningsverk, tunnelbanor, datacenter samt offentliga och kommersiella fastigheter. Till det kommer restvärm från industrin! Ett problem är att Ett problem som har identifierats är avsaknaden av legala ramverk för restvärme. Läs mer här.