Svalt intresse för lågtempererat

– När bränslena blir en bristvara blir det mer självklart att använda överskottsvärme från olika processer – det gäller såväl höga temperaturer och värme från industrier som restvärmekällor med lägre som man ofta får från olika verksamheter i städer, t.ex. avloppsvatten och livsmedelsaffärer, säger Kristina Lygnerud från IVL till Second-Opinion.

Läs hela texten här.