Göran Värmby: Med höga ambitioner går det att rädda miljön

Göran Värmby pekar ut Göteborg som föregångare med att även utnyttja spillvärme från industri och avfallsförbränning. Läs artikeln i GP här.