Utökat trepartssamarbete möjliggör tillvaratagande av 5 ggr mer restvärme

Utökat trepartssamarbete möjliggör tillvaratagande av fem gånger mer restvärme från Ovako och Arc Metals processer i Hofors, skriver Värmevärden på sin hemsida. Läs mer här