Spillvärme i stället för kolkraft

Överskottsvärme från avloppsrening, tunnelbanor, kylsystem och datahallar kan i framtiden ersätta kolkraftvärme. Det menar forskare som analyserat EU:s restvärmepotential.

Läs mer här