IT-entreprenören Jon Karlung ser stora miljövinster med att koppla upp serverhallar till värmenäten

karlung

Jon Karlung, VD för Bahnhof och en av Sverige främsta it-entreprenörer, satsar nu på ett särskilt bolag, Elementica, för serverhallar som är värmeuppkopplade till fjärrvärmenäten.

– Jag skulle kunna säga något om att då får man en fin ”skylt” som berättar att man satsar på klimatsmarta lösningar. Bahnhof tillhandahåller ju IT tjänster i våra datahallar, som både drivs av förnyelsebar energi, och som också återvinner all överskottsenergi. Men det verkliga svaret är att det inte bara är en god gärning för miljön – utan det är helt enkelt lönsammare att återanvända energi och sälja den än att vädra ut all värme i tomma intet. Det är kort sagt en vinn-vinn situation för alla parter.

Bahnhof har tidigare byggt flera serverhallar där värmen säljs till Fortum inom ramen för Öppen Fjärrvärme. Det nya bolaget kommer att försöka satsa på fler städer än Stockholm.

– Förutsättningen för att göra det här i lite större skala är en tätort med ett väl utvecklat fjärrvärmenät. Vi har en anläggning i centrala Malmö där vi undersöker förutsättningarna att ansluta den till fjärrvärmenätet. För en etablering är det också viktigt att man är klar över sina olika roller. De bästa näten är sådana där man kan ha en direkt relation mellan de som producerar värme, och de som behöver dem för att värma upp bostäder.

Jon Karlung är mycket kritisk till att bygga serverhallar där värmen bara kyls bort till luft.

– Det bor helt enkelt för få människor där. Värmebehoven är kort sagt helt otillräckliga. Det innebär i praktiken att nästan all överskottsvärme måste vädras ut i atmosfären. Det man då gör är ju att man använder upp värdefull kraftförsörjning för att köra servrar som element – men istället för att värma hus, vädrar ut energi i rymden. Bäst nytta får man av värmen där den behövs, det är inte i Luleå där just Facebook nu vädrar ut all energi.

EU-kommissionen aktuella förslag om att öppna upp fjärrvärmenäten för fler aktörer på samma sätt som andra nät har en stark supporter i Jon Karlung.

– Det här vore fantastiskt bra! Ett fjärrvärmenät kan ju sägas vara ett slags naturligt monopol. Att sitta på två stolar – att ha alla led i kedjan själv – underlättar sällan fri konkurrens. Tvärtom blir det dyrare och mindre effektivt för slutkunderna. Om man öppnade fjärrvärmenäten skulle fjärrvärmebolagens egen energiproduktion kunna konkurrensutsättas på ett helt annat sätt.  Då skulle många olika branscher kunna få avsättning för överskottsvärme, och beroendet av några enstaka fjärrvärmeproducenter skulle minskas. Kort sagt – ett hållbart samhälle förutsätter att fjärrvärmenäten öppnas för många olika aktörer.