Nyhetsbrev december 2017

nhb_bild

Ledare

Intresset för att mer restvärme ska tas till vara är stort. I grunden handlar det om ökad förståelse för att inte slösa med resurser och att värna om miljön.

Runt om i landet pågår många projekt för att ta tillvara mer värme till fjärrvärmenäten och för s k industriell symbios. Inte sällan krävs det också investeringar i längre ledningsnät.

Hittills har anslutning av industrier till värmenäten ofta varit en ganska utdragen process med utredningar, projektering, förhandlingar och därefter olika tillstånd för att få allt på plats Och som vi från IÅE ofta påpekat har man inte alltid kommit till skott även i fall när det borde vara den bästa affären för såväl industri, fjärrvärmebolag, kunder och miljö. Den nya lagstiftningen med s k ”reglerat tillträde” gör tyvärr inte denna process enklare utan snarare tvärt om.

Det nya är att det nu investeras stort i serverhallar som en ny basindustri med stor användning av el med stora flöden av restvärme. Frågan är hur dagens relativt utdragna process att få till en affär fungerar gentemot IT-branschen? Är vår lagstiftning anpassad för att restvärmen från serverhallarna ska kunna tas tillvara? En som inte tycker så är riksdagsledamoten Lars Beckman (M) som motionerat om att det ökade intresset för att ta tillvara värme från serverhallar är en anledning att snarast se över dagens lagstiftning om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten.

Att intresset för att koppla upp serverhallar mot värmenäten är stort vittnar IT-entreprenören Jon Karlung om nedan. Han har som VD för Bahnhof kopplat upp flera serverhallar mot Fortums värmenät i Stockholm där det finns en etablerad affärsmodell för vad Fortum betalar för värmen, Öppen Fjärrvärme. Nu planerar Karlung investeringar i värmeuppkopplade serverhallar i andra kommuner och har för detta startat ett nytt bolag, Elementica. Kommer Sverige missa etableringar av serverhallar på grund av otillfredsställande lagstiftning för anslutning av externa värme till fjärrvärmen? Detta och mycket mer kommer vi att diskutera på en konferens om restvärme tillsammans med Energiföretagen och Länsstyrelserna den 6-7 februari 2018.


Roine Morin
Södra

IT-entreprenören Jon Karlung ser stora miljövinster med att koppla upp serverhallar till värmenäten

Intervju: Jon Karlung, VD för Bahnhof och en av Sverige främsta it-entreprenörer, satsar nu på ett särskilt bolag, Elementica, för serverhallar som är värmeuppkopplade till fjärrvärmenäten.

Läs intervjun här.


Uppkopplade serverhallar – en anledning att ompröva fjärrvärmelagen

Riksdagsledamoten Lars Beckman (M) motionerade under allmänna motionsperioden om att det ökade intresset för att ta tillvara värme från serverhallar är en anledning att snarast se över dagens lagstiftning om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten.

Läs motionen här.


Seminarium om restvärme 6-7/2 2018

Tillsammans med Energiföretagen och Länsstyrelserna har vi planerat en konferens och workshop om restvärme den 6-7 februari 2018. Inbjudan och program finns här, anmäl er gärna!

Läs mer här.