Uppkopplade serverhallar – en anledning att ompröva fjärrvärmelagen

beckman

Riksdagsledamoten Lars Beckman (M) motionerade under allmänna motionsperioden om att det ökade intresset för att ta tillvara värme från serverhallar är en anledning att snarast se över dagens lagstiftning om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten, läs motionen här.