Skärp kraven för miljövänliga hus

Nyligen gick remisstiden ut för den nya versionen av Miljöbyggnad. Vi efterlyser flera justeringar i förslaget för att Miljöbyggnad 3.0 ska leda till en mer hållbar energiförsörjning. IÅE skriver tillsammans med Energiföretagen, Avfall Sverige och SKL att industriell spillvärme ska betraktas ”som en resurs. Det finns ingen spillvärme med okänt ursprung.”  Läs hela artikeln här.