Kinas energiminister besöker Preems raffinaderi i Göteborg

d6l2jra9hy5kd9ih8xrb

Kinas energiminister besöker Preems raffinaderi i Göteborg för att bl a studera hur man där tillvaratar restvärme. Värmen används dels till fjärrvärmenätet, dels i produktionen på Volvo. Till fjärrvärmenätet levereras cirka 300 GWh årligen, vilket motsvarar en uppvärmning av cirka 30 000 villor. Till Volvo levereras årligen cirka 200 GWh. Läs mer här.