Energikommissionen får inte glömma bort restvärmen

Samtalen mellan riksdagspartierna om framtidens inom Energikommissionen handlar, trots namnet, huvudsakligen om framtidens elproduktion. Följer man debatten i media om energikommissionen handlar denna mest om villkoren för kärnkraft och vindkraft. Kopplingen mellan värme- och elmarknaden nämns sällan. Elproduktion från avfalls- och biokraftvärme är nu ungefär lika stor som vindkraften och byggs ut ytterligare runt om i landet med stöd av elcertifikat och i skydd av fjärrvärmemonopolet. När kraftvärme etableras nära industri försvåras möjligheterna att ta tillvara värme från industrin. Det finns således en tydlig koppling mellan ny elproduktion och möjligheterna att ta tillvara den utsläppsfria restvärmen från industrin.

IÅE har nu fått möjlighet att träffa energiministerns statssekreterare Nils Vikmång. Vårt budskap var tydligt. Basindustrin borde få sälja sin restvärme till fjärrvärmenäten för minskade utsläpp, för ökad svensk konkurrenskraft och därmed säkrare jobben och inte minst för att göra fjärrvärmen attraktivare. Jämfört med våra tidigare uppvaktningar av företrädare på denna post var förståelsen för frågan om restvärmens villkor stor vilket inger visst hopp.


Stig Nilsson
Ordförande