Nyhetsbrev december 2015

nhb_bild

”Reglerat tillträde” till fjärrvärmen ett slag i luften
Domen i Stockholms Tingsrätt som gav Växjö kommun rätt att med hjälp av ett absolut villkor i samband med försäljningen av villatomter kräva anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet har redan överklagas. Men det gör vare sig domen eller villkoret som sådant mindre absurt. Anledningen till att så många olika intressenter är så upprörda är sannolikt att fjärrvärmen är ett monopol där det saknas möjlighet att välja eller välja bort värmeproducent och på så sätt påverka priset.

I detta fall tar sig kommunen rätten att för evig framtid låsa privata villaägare till ett kommunalt monopol. Uppenbarligen litar man inte på att husägarna själva ska välja fjärrvärme. Tyvärr är det inte så konstigt. Årets Nils Holgersson-rapport jämför bland annat kostnaderna för fjärrvärme över landet. Priserna för fjärrvärme har gått upp med i snitt 1,2 procent, att jämföra med en generell prisuppgång på bara 0,2 procent enligt konsumentprisindex.

Priserna på fjärrvärme stiger alltså långt snabbare än för andra varor och tjänster, och varierar dessutom stort över landet. För en normalstor lägenhet skiljer det 560 kronor om året mellan Luleå, som har lägst fjärrvärmepriser, och Åsele, som har högst.
Det finns sätt att göra fjärrvärmen både billigare och miljövänligare – och på så sätt locka villaägare utan tvång. Åtta av de femton kommuner som har billigast fjärrvärme har en hög andel utsläppsfri restvärme i näten. Sex av dem tillhör de som har högst andel restvärme i sina nät. Luleå som värms med restvärme från SSAB toppar listan på billigaste fjärrvärme.

Restvärme från industrin utgör idag cirka åtta procent av de totala värmeleveranserna i landet. Andelen skulle kunna vara mycket högre – medlemmarna i Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE, skulle lätt kunna fördubbla sina leveranser av prima värme, värme med tillräcklig temperatur för att levereras direkt ut i näten.
Men fjärrvärmen är ett oreglerat monopol och de kommunala fjärrvärmeföretagen väljer själva om de vill släppa in restvärme i näten eller inte. I kommentarerna till prishöjningarna nämns också ofta att det är svårt att påverka priset eftersom fjärrvärmen fortfarande drivs som monopol, och den statliga tredjepartstillträdesutredningen, eller TPA-utredningen, föreslog 2011 att konkurrens skulle införas – utan undantag – genom att alla fjärrvärmenät öppnades upp för tredjepartstillträde.

Dåvarande energiministern avvisade dock förslaget och istället utarbetades ett alternativt förslag som skulle låta kommunerna behålla fjärrvärmemonopolet men ändå öppna upp för externa värmeproducenter. Det så kallade ”reglerade tillträdet” gav i praktiken fjärrvärmeföretagen vetorätt mot externa värmeleverantörer.
Sedan ”reglerat tillträde” infördes 1 augusti 2014 har Energimarknadsinspektionen inte haft ett enda ärende med anledning av den nya lagstiftningen, precis som den tidigare Fjärrvärmenämnden under sin tid inte hade ett enda ärende om anslutning av extern värme. Monopolet kvarstår.

Först låser alltså kommunerna in kunderna i fjärrvärmenäten genom att villkora försäljningen av tomtmarker, sedan låser de ute alternativa leverantörer från fjärrvärmenäten genom att inte tillåta leverans genom näten. Så blir det dyrare och sämre för alla. Störst förlorare är fjärrvärmen som egentligen är en så smart uppfinning men som förlorar i attraktionskraft när den drivs som ett omodernt monopol.


Stig Nilsson
Ordförande


Bättre fjärrvärme med restvärme
Restvärme från industrin gör fjärrvärmen både billigare, effektivare och miljövänligare, skriver Stig Nilsson från IÅE i Norrbottens Kuriren den 21 november. Nils Holgersson undersökningen visar att priset på fjärrvärme stiger långt snabbare än för andra varor och tjänster. Men det finns sätt att göra fjärrvärmen både billigare, effektivare och miljövänligare – nämligen att ta tillvara restvärme från industrin. Åtta av de femton kommuner som har billigast fjärrvärme har en hög andel restvärme i näten. Sex av dem tillhör de som har högst andel restvärme i sina nät. Luleå som värms med restvärme från SSAB toppar listan på billigaste fjärrvärme.

Läs hela artikeln här


Luleå har Sveriges billigaste fjärrvärme tack vare SSAB
Luleå har Sveriges billigaste fjärrvärme tack vare SSAB, så sammantaget tror jag nog att luleborna är rätt glada över att ha produktionen här. SSAB är den industri som orsakar det största utsläppet av koldioxid i landet, så är det ju. Jag tror inte att luleborna i gemen känner till eller tänker på det, säger Göran Öhman, som är socialdemokratisk ordförande i miljö- och byggnämnden i Luleå, till Svenska Dagbladet.

Läs hela artikeln här


Replik på debattartikel angående biobränsle
Våra beslutsfattare behöver se upp så de inte etablerar ny kraftvärme om det finns industriell restvärme i närområdet. Bygger man nya pannor där det redan finns utsläppsfri restvärme och denna trängs bort från fjärrvärmen så kan man knappast kalla det för ”kraftvärme”. Någon värme måste då kylas bort och istäl¬let för kraftvärme blir det i praktiken kondenskraft vilket inte är så smart, skriver Anders Ydstedt från IÅE i bl a Tranås Posten och Markbladet.

Läs hela artikeln här


Fjärrvärmepriserna fortsätter att öka, om än i lägre takt
Fjärrvärmepriserna fortsätter att öka, om än i lägre takt. Årets Nils Holgersson-undersökning visar att fjärrvärmepriserna i genomsnitt ökar med 1,2 procent. Ansvariga för Nils Holgersson-undersökningen är HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige.

Det är stor skillnad mellan fjärrvärmepriserna i kommunerna. Den lägsta kostnaden finns i Luleå 505 kr/MWh inkl moms (97,4 kr/kvm) medan den högsta finns i Åsele 1027 kr/MWh inkl moms (198,2 kr/kvm). Skillnaden beroende på om lägenheten finns i Luleå eller Åsele blir då 560 kr/månad (största skillnaden år 2014 var 593 kr/månad).

Läs hela artikeln här


Fjärrvärmemonopolet går igen!
Fjärrvärmen kan onekligen ha sina fördelar. Varför fjärrvärmens mest extrema vänner inte litar på att dessa kvalitéer ska övertyga konsumenterna att välja denna uppvärmningsform är intressant. Eller är det så att kommunalrådet i Växjö trots allt inser att ett kommunalt monopol har begränsad charm för en enskild småhusägare eller privat fastighetsföretagare? skriver Christer Jansson i Fastighetsnytt.

Läs hela artikeln här


Snön ligger vit och juleljusen glimmar
Inne familjen sitter och julklappsrimmar
Så här års är behovet av värme mycket stort
Väl på landet som i stan eller i en förort
Säg, vad gjorde vi utan industrins terrawattimmar?

Restvärmen från industrin är så bra för miljön
Ty fjärrvärmen blir både billigare och mera grön
Den borde ju användas mer, men monopolet är i vägen
För att det avskaffa krävs att man är enträgen
Ty många för monopolets fördelar ber en bön

Annars börjar ju monopol bli ganska obsolet
Föga stöd finns bland allmänhet
Vi minns televerket och nu senast apotek
Att återinföra monopol där skulle ses som ett svek
Spelet, spriten och fjärrvärmen är kvar, en ren dumhet.

Så låt det nya året medföra gott ur värmeperspektiv
Och att införa TPA kan ju bli regeringens nya giv?
Billigare, bättre, renare och mer effektivt
Blir ökad användning av restvärme – helt objektivt
Säg, vore inte det ett riktigt fint julklappsalternativ?

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!