Svårt påverka priset på fjärrvärme

Monopolet för fjärrvärmen gör att kunderna kan inte välja någon annan fjärrvärmeleverantör. TTELA skriver om den nya Nils Holgersson-undersökningen.

Läs hela artikeln i TTELA här.