Stora skillnader i fjärrvärmebolagens klimatpåverkan

Ny rapport från Fastighetsägarna jämför fjärrvärmeföretagens miljöpåverkan. Utsläppsfri restvärme från industrin gör skillnad! Fjärrvärmebolagens utsläpp av koldioxid varierar med över 60 gånger mellan Ljungby, som släpper ut mest, och Tyresö och Haninge som inte har något utsläpp av koldioxid från avfalls- eller fossilförbränning.

Läs mer här.