IÅE presenterar hur partiernas energipolitiska talespersoner ser på fjärr- och restvärmen idag

enkat_iåe

För att ta reda på riksdagspartiernas syn på fjärr- och restvärmen genomförde Industrigruppen Återvunnen Energi en enkät med frågor om regleringen av fjärr- och restvärmen. Bakgrunden är att fjärrvärmelagen ändrades 2014 då en ny paragraf kom till om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten. Ändringen innebär att man reglerar under vilka förutsättningar andra än nätägaren kan få tillgång till ett nät för att leverera värme. Syftet sägs vara att mer restvärme ska tas till vara och att fjärrvärmeföretag ska kunna få tillgång till varandras nät.

En bärande princip för paragrafen om reglerat tillträde är att nätägaren, det vill säga fjärrvärmebolaget, ska vara skadeslöst om externa leverantörer släpps in. Det innebär att alla kostnader ska täckas av den som vill koppla upp sig på ett nät oavsett om dessa uppkommer i det egna företaget eller hos nätägaren. Även om ett reglerat tillträde beräknas bli mycket lönsamt kan den som äger fjärrvärmenätet alltid neka någon annan att ansluta sig.

IÅE vill med enkäten få en bild av hur partierna ser på de nya förutsättningarna för fjärr- och restvärmen och vi presenterar nu enkätsvaren ett parti i taget.

Enkäten kan ni läsa här.