Nyhetsbrev mars 2015

nhb_bild

Läs hela nyhetsbrevet här

Lagar efter läge!

Det vänder snabbt inom politiken ibland. Det senaste exemplet är ett inställt extra val som ersattes av en decemberöverenskommelse. För IÅE innebär det egentligen status quo så till vida att frågan om återvunnen energi och restvärme från industrier och andra verksamheter borde kunna hamna högre på den röd-gröna regeringens agenda än den gjorde på förra regeringens.


Spill inte bort restvärmen – ett råd till Energikommissionen

IÅE har uppmärksammat den kommande Energikommissionen på att den inte bara får bli en ensidig elkommission.

Läs mer via länken till Second Opinion

www.second-opinion.se/energi/view/2946


Kemira och Öresundskraft visar vägen

Helsingborg började med fjärrvärme 1964 och när oljepriset började stiga i början på 70-talet såg sig kommunens energiverk om efter alternativ och samarbetet kring restvärme började 1974. Relationen mellan Kemira Kemi och Öresundskraft har varierat under åren, men under de senaste 7-8 åren har ett nära partnerskap utvecklats.


Läs mer på oppnanaten.se