Regeringens förslag hot mot smart användning av restvärme

Uttalande av Stig Nilsson, ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi om regeringens förslag till reglerat tillträde till fjärrvärmenäten.

– Vi ser med stigande förvåning och oro att regeringen med energiminister Anna-Karin Hatt försöker driva igenom ett mycket dåligt förslag för fjärrvärmen. Det hon kallar ”tillträde till näten” är egentligen en strikt reglering av när fjärrvärmeföretag inte får neka köp av värme från externa leverantörer.

– Går förslaget igenom i riksdagen kommer vi att få en död hand över fjärrvärmen för lång tid framöver och den klimatsmarta restvärmen från industrin går till spillo i stället för att värma upp tusentals hem.

– Alla goda krafter måste nu samlas för att stoppa förslaget och se till att vi får ett alternativ som öppnar upp fjärrvärmenäten på riktigt för den miljövänliga restvärmen till nytta för alla kunder.