Nyhetsbrev april 2014

Läs hela nyhetsbrevet här

IÅE uppmanar näringsutskottet att säga nej

Regeringen med energiminister Anna-Karin Hatt i spetsen har varit väldigt taktiska när den lagt fram propositionen om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten i direkt anslutning till behandlingen av energieffektiviseringsdirektivet, EED.


Proposition 2013/14:187 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

Energiminister Anna-Karin Hatt står bakom propositionen om tillträde till fjärrvärmenäten. Villkoren för att få tillträde är restriktiva och tillträdet gäller enbart för att få möjlighet att sälja värme till ett fjärrvärmeföretag och inte direkt till någon kund.


Även: Ett urval av IÅE:s medienärvaro under våren

Läs mer på www.oppnanaten.se