Nyhetsbrev mars 2014

Läs hela nyhetsbrevet här

Regeringen gör fjärrvärmens framtid till en ödesfråga –

förslag om fortsatt fjärrvärmemonopol i konflikt med industrin

Fjärrvärmen behöver öppnas upp för fler leverantörer precis som andra energimarknader. Energiministerns förslag befäster ett omodernt monopol som hindrar den klimatsmarta restvärmen från industrier att nå kunderna.


Energiministern föreslår köp av extern värme under vissa förutsättningar

Energiminister Anna-Karin Hatt är medveten om problemen men föreslår ändå fortsatt monopol men med ”en möjlighet till reglerat tillträde till fjärrvärmenäten under vissa förutsättningar”.


Därför behövs en riktig reformering av fjärrvärmelagen!

En reformerad fjärrvärmelag kan bidra till ökad hushållning med våra resurser genom att all tillgänglig värme tas till vara i fjärrvärmesystemen.


Avvakta med att ändra fjärrvärmelagen

Det är i sak bättre att tills vidare behålla den nuvarande fjärrvärmelagen eftersom den inte lika uppenbart främjar en part, fjärrvärmebolagen.

Läs mer på www.oppnanaten.se