Nyhetsbrev december 2013

Industrigruppen Återvunnen Energi Nyhetsbrev December 2013

Läs hela nyhetsbrevet här

Rim till energiminister Anna-Karin Hatt

Att monopolets representanter tillträdet vill reglera

är väl knappast argument som kan sägas briljera.

Men vi är dock många som husen kan värma,

så restvärme och konkurrens Minister Hatt bör sig närma

– och därmed fjärrvärmemonopolets slut diktera!


Vad är viktigast för IÅE inför 2014?

Att energiminister Anna-Karin Hatt en gång för alla stänger dörren till monopolet i fjärrvärmen. Säg nej till Energimarknadsinspektionens förslag om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten och lägg det där det hör hemma, i papperskorgen.


Finns det inget alternativ till TPA och öppna nät?

Vi har tittat på andra lösningar men ska vi verkligen få bukt med fjärrvärmens problem finns det inte utrymme för kompromisser. Antingen behåller vi ett omodernt monopol eller ändrar vi till en mer marknadsinriktad fjärrvärme med tydligt kundfokus.


Läs mer på www.oppnanaten.se