Debattartikel i UNT: Utnyttja restvärme som fjärrvärme

Den överskottsvärme som finns inom industrin och andra verksamheter utnyttjas i allt för många fall inte eftersom fjärrvärmeföretagen med monopolets hjälp tackar nej till den klimatsmarta restvärmen, skriver Stig Nilsson i en kommentar till Anna-Karin Hatt.

Läs hela artikeln här.