Nyhetsbrev november 2013

Industrigruppen Återvunnen Energi Nyhetsbrev November 2013

Läs hela nyhetsbrevet här

Stopp(tecken) för reglerat tillträde till fjärrvärmen

I SOU 2005:33 ”Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden” finns en figur med rubriken ”tredjepartstillträde”. Det är en schematisk beskrivning av olika grader av tillträde till fjärrvärmenäten för externa leverantörer. Från dagens situation till ett fullständigt TPA med börshandel.


Reglerat tillträde bara bra för fjärrvärmebranschen

En marknadsöppning av fjärrvärmen kan ske i olika steg och i olika grad. I figuren, som är hämtad från SOU 2005:33, åskådliggörs detta schematiskt. Figuren har kompletterats med var i kedjan ett reglerat tillträde hamnar. Man kan fråga sig om regleringen verkligen är bättre än dagens läge eftersom den ger fjärrvärmeföretagen en fortsatt mycket stark ställning mot externa leverantörer.


Läs mer på www.oppnanaten.se