Nyhetsbrev september 2013

Industrigruppen Återvunnen Energi Nyhetsbrev September 2013

Läs hela nyhetsbrevet här

Vid vägs ände – marknad eller monopol?

Fjärrvärmen har genomgått en lång resa. Från mindre, lokala värmeverk till dagens stora kraftvärmebolag. Från kommunala förvaltningar utan vinstintressen till storbolag med uttalade vinstmål. Men faktum kvarstår, nämligen att monopolet överlevt. Längs vägen har politikerna på olika sätt försökt påverka fjärrvärmemarknaden utan att lyckas undanröja monopolets negativa effekter


Fjärrvärmen och monopolet

Vid ett välbesökt seminarium presenterade Fastighetsägarna Stockholm och IÅE rapporten Fjärrvärmen och monopolet. Rapportförfattaren Christian Sandström, teknologie doktor och verksam vid Ratio och Chalmers, beskrev farorna för fjärrvärmemonopolet mot bakgrund av forskningsrön och andra erfarenheter.


Läs mer på oppnanaten.se