Seminarie: Dags att skrota fjärrvärmemonopolet!

Hur påverkar monopolet fjärrvärmebranschen? Forskning visar tydligt att en monopolmarknad stagnerar och har svårt att ta till sig tekniska landvinningar. Företag med monopol eller med en monopolliknande situation tror att de kan styra över marknaden. Men ser de den nya konkurrens som växer fram?

Medverkande

Christian Sandström
Tekn Dr, har i en ny rapport, på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm och Industrigruppen Återvunnen Energi, analyserat hur monopolet påverkar fjärrvärmebranschen och jämfört med andra branscher.
Jonas Eriksson
Riksdagsledamot Miljöpartiet, vice ordförande Näringsutskottet
Ulrika Jardfelt
VD Svensk Fjärrvärme
Christer Jansson
VD Fastighetsägarna Stockholm
Sören Eriksson
Raffinaderiutveckling Preem AB

Tid: Tisdagen den 27 augusti kl 9.00 – 10.30, 2013
(kaffe och smörgås serveras 8.30 – 9.00)
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmäl dig här.