Nyhetsbrev Juni 2013

Gör om gör rätt!

När den senaste fjärrvärmeutredningen lade sitt förslag om ett generellt tredjepartstillträde såg vi inom IÅE det som ett stort och viktigt steg framåt. ”Fjärrvärme i konkurrens” som utredningen kallades visade vägen både mot större volymer med klimatsmart restvärme och möjligheten för fjärrvärmen att bygga förtroende hos kunder och konsumenter. Inte minst viktigt för fjärrvärmebranschen själv i ett framtidsperspektiv.


Fjärrvärmens framtida utveckling
starkt oroande

Utdrag från IÅE skrivelse till näringsminister Annie Lööf och energiminister Anna-Karin Hatt; ”Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE, är starkt oroad över fjärrvärmemarknadens framtida utveckling i Sverige. Fjärrvärmen har redan idag minskande förtroende och de förslag som nu presenteras av berörda myndigheter om bland annat reglerat tillträde till fjärrvärmenäten och prisförändringsprövning kommer att ytterligare förstärka denna trend

Förslag om reglerat tillträde och prisförändringsprövning. Utdrag från IÅE remissvar;

”IÅE anser att förslagen i båda utredningarna INTE bör leda lagstiftning. Reglerat tillträde kommer inte att öka användningen av restvärme och förslaget om prisprövning förkastas t o m av utredaren. Det positiva me utredningarna är att de tydligt visar att det inte går att bygga vidare på monopol i fjärrvärmen.”


Save the date

Tisdagen den 27 augusti 2013

Kl. 9 – 10.30, Näringslivets Hus i Stockholm

IÅE och Fastighetsägarna Stockholm presenterar rapporten ”Fjärrvärmen och monopolet” författad av teknologie doktor Christian Sandström från Chalmers.

Mer information kommer senare.


Läs hela nyhetsbrevet här.
Läs mer på öppnanäten.se