Nyhetsbrev februari 2013

Fjärrvärmebranschen ifrågasätter vindkraftsel för eget bruk

De som använder egenproducerad el från vindkraftsverk kan få avdrag för energiskatten. Enligt Svensk Fjärrvärme betyder det att en statlig subvention leder till ökad elanvändning tvärt emot en uttalad ambition om motsatsen. Bakgrunden är att regeringen vill stimulera även lokala, små vindkraftsverk.


Regeringens utredningsuppdrag till Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen

När regeringen något förvånande valde att säga nej till utredningen Fjärrvärme i konkurrens gav man samtidigt nya utredningsuppdrag till de två myndigheterna. Industrigruppen Återvunnen Energi/IÅE sitter med i två referensgrupper som bildats och erfarenheten så här långt visar att ett fortsatt monopol för fjärrvärmen är svårt att kombinera med ökat kund- och konsumentinflytande. Dessutom krävs nya regelverk och mer myndighetstillsyn, vilket innebär ökad byråkrat


Notiser

Fjärran från hållbar konkurrens
Här är spillvärmen grogrunden för odling
Bahnhof slutar elda för kråkorna


Läs mer på www.oppnanaten.se


Ladda ner hela nyhetsbrevet här