Nyhetsbrev december 2012

Vår förväntan på fjärrvärmeåret 2012 som ett förändringens och moderniseringens år blev dessvärre inte uppfylld. Med regeringens och energi-minister Anna-Karin Hatts nej till utredningen om konkurrens i fjärrvärmen och tredjepartstillträde blir det i alla fall kortsiktigt ett fortsatt monopol som sätter sin prägel på fjärrvärmemarknaden. Det innebär att möjligheterna att ta till vara den fulla potentialen av restvärmen från industrier och andra verksamheter inte tas till vara. Det är ett bakslag för miljön och inte minst för kunder och konsumenter.


Fler regleringar och bibehållet monopol…

Regeringen beslutade tidigare i år att lägga det färdiga förslaget om öppna fjärrvärmenät (SOU 2011:44) sidan och istället satsa på att behålla fjärrvärmemonopolet.


Täbys öppna fjärrvärmenät invigt

Den 11 december invigdes E.ONs och Täby kommuns gemensamma projekt att bygga ut fjärrvärmen i kommunen. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet sker i etapper och målet är att inom loppet av 15 år ha etablerat ett fjärrvärmenät om 200 GWh. Fjärrvärmenätet byggs för att så småningom öppnas upp för konkurrens från andra värmeaktörer.


Notiser

Bryt fjärvärmemonopolet
Borlänge är energieffektivt
Från spillvärme till fjärrvärme


Läs mer på www.oppnanaten.se


Ladda ner hela nyhetsbrevet här