Nyhetsbrev september 2012

Regeringens omöjliga utredningsuppdrag om fjärrvärmen

Industrigruppen Återvunnen Energi är fortsatt mycket frågande inför energiminister Anna-Karin Hatts och regeringens beslut att inte gå vidare med utredningen Fjärrvärme i konkurrens och dess förslag att öppna upp alla fjärrvärmenät för konkurrens.


EU:s energieffektiviseringsdirektiv

Europeiska parlamentet behandlade förslaget till energieffektiviseringsdirektiv i början av september. Eftersom direktivet berör frågan om fjärr- och restvärme kan det vara intressant att fråga Gunnar Hökmark, EU-parlamentariker för Moderaterna, hur han ser på direktivet efter parlamentsbeslutet.


Hearing på Energimarknadsinspektionen/EI

Som ett första steg i de uppdrag EI fått av regeringen inbjöds Industrigruppen Återvunnen Energi tillsammans med andra intressenter till en hearing den 11 september. Agenda och presenterade ppt-bilder finns på EI:s hemsida.


Notiser

Konkurrens bättre än prisregleringar för fjärrvärme
Kritik mot Svensk Fjärrvärmes prisanalys


Läs mer på www.oppnanaten.se


Ladda ner hela nyhetsbrevet här