Nyhetsbrev oktober 2011

Nyhetsbrev Oktober 2011
Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Monopolet försvarar sig

Scenariot är kanske det förväntade. Många fjärrvärmeföretag försvarar sitt monopol i stället för att anta utmaningen med fjärrvärme i konkurrens. Det finns givetvis undantag men tyvärr överväger de negativa reaktionerna hittills på betänkandet Fjärrvärme i konkurrens. Vi kan se en skiljelinje mellan producenter och konsumenter av fjärrvärmen så till vida att de senare hellre ser att monopolet ersätts av öppna fjärrvärmenät med fler leverantörer.


VD:ar debatterar för fjärrvärme i konkurrens i Dagens Industri

Att öppna upp fjärrvärmen för konkurrens har länge stått högt på önskelistan, inte minst för industrin som kan erbjuda fjärrvärmekunderna en helt utsläppsfri restvärme. Vi har därför med stor tillförsikt sett fram mot den särskilda utredningen om s k tredjepartstillträde, TPA-utredningen.


Konkurrensverket för eller emot konkurrens?

Konkurrensverket har i sitt remissvar över betänkandet Fjärrvärme i konkurrens avvisat utredningens förslag om generellt tredjepartstillträde. Enligt verket kan inte en fungerande konkurrens uppnås. I stället bör en reglering göras av slutkundspriserna.


Svenskt Näringsliv, Företagarna och Fastighetsägarna säger ja till konkurrens!

• Svenskt Näringsliv bedömer att förslaget kan bli positivt ur ett kundperspektiv på fjärrvärmemarknaden. Fler aktörer ökar konkurrensen och ger bättre förhandlings-möjligheter. Ökad konkurrens kan också stärka förtroende för fjärrvärmemarknaden


Följ debatten på Öppna näten

www.oppnanaten.seLadda ner hela nyhetsbrevet här