Pressmeddelande: Monopolet sätter priset på fjärrvärmen

De senaste fem åren har priset på fjärrvärme i Sverige ökat med över 15 procent. Samtidigt har konsumentprisindex gått upp med knappt hälften eller 7.6 procent. Det framkommer av den senast publicerade Nils Holgersson-undersökningen för 2011. Det är även stora skillnader i pris och prisökningar mellan de 255 av landets 290 kommuner som har fjärrvärme. Billigast är det i Luleå och dyrast i Falkenberg med en skillnad på 581 kronor i månaden eller nästan 7000 kronor på ett år.

–          Det vi ser är en typisk prissättning där ett monopol kan sätta priserna. Om vi jämför med elmarknaden präglas den av bristsituationer som trycker upp priset. Inom fjärrvärmen finns det betydande värmeproduktion som idag inte släpps in på näten samtidigt som efterfrågan på värme minskar i takt med att fastigheter blir bättre isolerade. Detta talar för lägre priser, menar Stig Nilsson ordförande för Industrigruppen Återvunnen Energi.

I Nils Holgersson-undersökningen studeras avgifterna för fjärrvärme, el, varmvatten, vatten och avlopp samt renhållning för en standardlägenhet i alla 290 kommuner. Fjärrvärmen svarar för ungefär hälften av de totala avgifterna. Det innebär att stora avgiftshöjningar på fjärrvärmen slår extra hårt mot de enskilda hushållen.

–          I betänkandet Fjärrvärme i konkurrens förslås att fjärrvärmen öppnas upp för konkurrens genom att tredjepartstillträde till näten införs. Det innebär att vi kommer att få en förändrad fjärrvärmemarknad med fler aktörer som kan erbjuda värme till kunderna.  Detta kommer givetvis att påverka priset och inte minst ger det den utsläppsfria restvärmen från industrin och andra verksamheter en reell chans att konkurrera med dagens monopolföretag. Vi inom industrin ser fram mot den utvecklingen och ser gärna att reformeringen av fjärrvärmen genomförs så snabbt som möjligt, avslutar Stig Nilsson.

Mer information om Nils Holgersson-undersökningen finns på http://www.nilsholgersson.nu/start/ om Industrigruppen Återvunnen Energi på http://ny.atervunnenenergi.se/ och på  http://oppnanaten.se/ kan frågan om öppna fjärrvärmenät följas.

Kontakta gärna Anders Ydstedt   anders@atervunnenenergi.se
mobil, 0705-980640