Nyhetsbrev september 2011

Nyhetsbrev September 2011
Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

Fjärrvärme i konkurrens är en realistisk reform
När TPA-utredningen tillsattes fanns det viss tveksamhet till om konkreta förslag skulle läggas att öppna upp fjärrvärmen för konkurrens. Idag vet vi bättre när Peter Nygårds som utredare presenterat förslaget att tredjepartstillträde, TPA, ska införas i alla nät. För oss som har industrier med outnyttjad restvärme är TPA det förslag vi efterlyst för att stimulera en fortsatt utveckling av fjärrvärmen.

Fjärrvärme i konkurrens – remissvaret från Industrigruppen Återvunnen Energi (IÅE)
Industrigruppen Återvunnen Energi startades för att restvärme som industrin och andra verksamheter kan leverera till fjärrvärmen ska tas till vara. För att nå dit måste monopolet i fjärrvärmen bort och ersättas av öppna nät. IÅE välkomnar därför förslagen i utredningen.

Potentialen för restvärme för medlemsföretag inom IÅE
En fråga som ofta ställs är vilken potential restvärmen har. I betänkandet Fjärrvärme i konkurrens uppges att leveranser av restvärme år 2009 uppgick till 3.1 TWh till cirka 70 olika fjärrvärmenät. Den nivån är i underkant eftersom den är begränsad till företag som är medlemmar i Svensk Fjärrvärme. Bedömningar som görs visar att minst en fördubbling av restvärmen är möjlig.

Notiser

I Camorrans klor?
Hallandsposten 21 juli 2011

Industriell restvärme säkrar EU:s klimatmål
Recycling 28 juli 2011

Fjärrvärme i konkurrens
nt.se 11 augusti 2011

Ladda ner hela nyhetsbrevet här