DI debatt: Konkurrera i fjärrvärmenäten

Att öppna upp fjärrvärmen för konkurrens har länge stått högt på önskelistan. inte minst för industrin som kan erbjuda fjärrvärmekunderna en helt utsläppsfri restvärme. Vi har därför med stor tillförsikt sett fram emot den särskilda utredningen om så kallade tredjepartstillträden, TPA-utredningen.

Vi kan i dag konstatera att denna utredning föreslår att alla fjärrvärmenät, utan undantag, öppnas för fler aktörer. I betänkandet ”Fjärrvärme i konkurrens” (SOU 2011:44) görs en mycket omfattande genomgång av fjärrvärmens förutsättningar och en analys av hur denna uppvärmningsform ska kunna utvecklas i framtiden.

Vi är mycket positiva till de i utredningen redovisade förslagen. Med en i lag fastställd rätt för verksamheter med restvärme att få tillträde till fjärrvärmenäten går fjärrvärmen in i en ny fas där gamla och nya aktörer kan utveckla teknik, affärsmodeller och uppnå verklig kundnytta. Industrigruppen Återvunnen Energi arbetar för att en större andel av den industriella restvärmen ska tas tillvara. Bara de företag som ingår i Industrigruppen Återvunnen Energi skulle kunna leverera ytterligare 2,5–4,5 terrawattimmar, TWh, värmeberoende på hur stora investeringarsom görs. Det kan jämföras med dentotala restvärmen som uppgick till 3,1 TWh 2009.

Det är ett oerhört resursslöseri att låta restvärmen gå till spillo samtidigt som andra bränslen förbrukas. Restvärmen, vare sig den kommer från industrin eller från andra källor, har den naturliga fördelen att den i sig inte ger några utsläpp.

Den är alltså bra för klimat och miljö samtidigt som den skapar valmöjligheterpå fjärrvärmemarknaden. Förslaget om fjärrvärme i konkurrens är ute på en bred remiss. Efter denna ser vi fram mot en konstruktiv hantering i regeringen. Näringsminister Maud Olofsson har en unik möjlighet att lägga en proposition till riksdagen som ger fjärrvärmen och restvärmen de förutsättningar dessa förtjänar.

MICHAEL G:SON LÖW, koncernchef och vd, Preem
LEIF BRODÉN, koncernchef och vd, Södra
MAGNUS HALL, koncernchef och vd, Holmen
LENNART ALBERTSSON, vd, Kemira Kemi
ALEXANDER JOHANSSON, vd, Pilkington Floatglas
THOM MATHISEN, vd, SSAB Emea