Nyhetsbrev september 2008

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

– Ledare: Bygg ett konkurrenssystem för fjärrvärmen
Industrigruppen Återvunnen Energi arbetar aktivt för att öppna upp fjärrvärmenäten för en hungrig marknad. Tele-, el- och gasnäten har redan skiljt på produktion, distribution och handel och nu är det fjärrvärmens tur.

– Restvärme i fokus vid hearing om legala hinder mot effektivare energianvändning
I augusti 2008 höll Energieffektiviseringsutredningen en hearing om legala hinder för en effektivare energianvändning. Utöver det rena resursslöseriet pekades speciellt på restvärmens miljöegenskaper eftersom utsläppsvärdet sätts till noll.

– Svenska folket vill själva kunna välja fjärrvärmeleverantör
En överväldigande majoritet av svenska folket är för konkurrens i fjärrvärmenäten. Det visar en opinionsundersökning som SKOP har gjort på uppdrag av Återvunnen Energi och Fastighetsägarna Stockholm.

– Koldioxidutsläppen från restvärme är noll
IVL, Svenska Miljöinstitutet, släppte i slutet av 2005 en rapport om åtgärdskostnader för minskning av koldioxidutsläpp vid svenska kraftvärme- och värmeanläggningar. Ett förslag på kostnadsreducering var att använda mer industriell restvärme.

– Tydligt ja till konkurrens i Almedalen
För att sätta frågan om konkurrens i fjärrvärmenäten på agendan under Almedalsveckan arrangerade Industrigruppen Återvunnen Energi ett seminarium med rubriken Lokalt monopol eller öppna fjärrvärmenät.

Ladda ner nyhetsbrevet här!