Seminarium: Lokalt monopol eller öppna fjärrvärmenät

Inbjudan till seminarium Almedalsveckan 2008
Onsdagen den 9 juli kl. 10.00–11.30Högskolan, lokal B 26

Sverige har framgångsrikt öppnat upp tele-, el- och gasnäten för konkurrens och skiljt på produktion, distribution och handel. Nu står fjärrvärmen på tur.
I den nyligen tagna fjärrvärmelagen har frågan om konkurrens i fjärrvärmen lämnats utanför. I stället har regeringen aviserat att frågan om konkurrens, eller som det också kallas tredjepartstillträde, ska tas upp i en ny utredning.

Industrigruppen Återvunnen Energi, som består av företag med stora möjligheter att sälja industriell restvärme, inbjuder till en diskussion om hur vi ska föra frågan om att utveckla fjärrvärmen både miljömässigt och ekonomiskt framåt. Lite tillspetsat frågar vi oss: –Ska vi behålla det lokala monopolet eller erbjuda öppna fjärrvärmenät?

Deltagare
Staffan Karlssson, ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi
Per Bolund, riksdagsledamot Miljöpartiet
Sven Gunnar Persson, riksdagsledamot Kristdemokraterna
Pia Kinhult, partistyrelseledamot Moderaterna
Peter J Olsson, politisk chefredaktör Kvällsposten
Per Forsling, energispecialist Fastighetsägarna Stockholm
Anders Ydstedt, talesperson Industrigruppen Återvunnen Energi

Moderator Carl-Erik Holmqvist, Scantech utvecklings AB

För mer information kontakta Anders Ydstedt, telefon 0705-980 640 eller e-post anders@atervunnenenergi.se.

Välkommen!

Ladda ner inbjudan som PDF