Dagens Industri: Ingen marknad med fjärrvärmemonopol

Erik Dotzauer, som bland annat arbetar för Fortum Värme, skriver att utsläppshandeln gynnar industrin och missgynnar fjärrvärmeföretagen (DI 31/5 och 22/4).

För det första har inte all industri fått någon tilldelning av utsläppsrättigheter – till exempel inte Pilkington.

För det andra så borde industriell restvärme betraktas som utsläppsfri eftersom restvärme kvarstår oavsett om den kommer till användning eller inte. Därför är det alltid en ren miljövinst att ta till vara restvärme.

Slutligen är det direkt felaktigt av Erik Dotzauer att tala om ”lokala värmemarknader” när det gäller fjärrvärme eftersom fjärrvärmebolagen ännu så länge har monopol på fjärrvärme.

Fjärrvärmebolagen avgör själva hur mycket leverantörer får betalt och vad kunder ska betala.

Därför får vi hoppas att fjärrvärmen snart öppnas för konkurrens så att mer restvärme kan tas tillvara till marknadsmässiga villkor.