Ny fjärrvärmelag hälsas positivt – angeläget med fortsatt utredning

Riksdagen antog idag en ny fjärrvärmelag som framför allt ger kunderna en starkare ställning mot fjärrvärmeföretagen. För att förbättra möjligheterna att leverera industriell restvärme ska fjärrrvärmeföretagen också ha en skyldighet att förhandla om tillträde till rörledningar med någon som vill sälja värme till fjärrvärmeföretaget eller som vill använda ledningarna för distribution direkt till kund. Frågan om så kallat tredjepartstillträde, TPA, som innebär en lagstadgad rätt för företag med industriell restvärme tillträde till rörledningar, skjuts till en kommande utredning.

– Industrigruppen Återvunnen Energi ser positivt på att en ny lag om fjärrvärme har tagits av riksdagen. Däremot oroar signalerna från näringsdepartementet att den mycket angelägna utredningen om konkurrens i fjärrvärmenäten inte kan komma igång i år. Vi hade naturligtvi helst sett att frågan om TPA och konkurrens i fjärrvärmenäten funnits med i lagen redan nu, men det är från både miljösynpunkt och samhällsekonomiskt oacceptabelt om den av regeringen aviserade utredningen fördröjs, säger Industrigruppen Återvunnen Energis ordförande Staffan Karlsson.

Den kommande utredningen om konkurrens på fjärrvärmemarknaden ska belysa hur rätten till tillträde till fjärrvärmesystemens rörledningar ska utformas. Det innebär även att innehav av rörledningar för distribution av fjärrvärme måste separeras från produktion av den värme som distribueras i rörledningarna. Vidare behöver frågan om hur en marknadsplats för fjärrvärme ska byggas upp analsyeras.

– I Sverige har vi framgångsrikt tagit bort monopolen inom bl.a. tele, järnväg och el. Nu är tiden mogen för fjärrvärmen. Vi måste också minska våra utsläpp av koldioxid och den kanske mest effektiva åtgärden är att använda all industriell restvärme eftersom den är helt utsläppsfri. Jag är övertygad om att bara vi kan skapa en marknad för fjärrvärme så kommer priserna att pressas av konkurrensen, kundernas och företagens ställning att stärkas ännu mer än med den nya lagen och vi får ett bidrag till att minska klimathotet. Vi inom industrin ställer gärna vårt kunnande och våra erfarenheter till förfogande i den kommande utredningen, gärna genom att sitta med i den. Men utredningen måste börja nu och inte nästa år, avslutar Staffan Karlsson.