Nyhetsbrev februari 2008

Nyhetsbrevet handlar denna gång om:

– Ett händelserikt år: Regeringens förslag till proposition om fjärrvärmelag gjorde 2007 till ett ett händelserikt år. Den kommande utredningen om tredjepartstillträde och frågan om hur en fjärrvärmemarknad kan byggas upp ger möjligheter för Återvunnen Energi att intensifiera sitt arbete.

– Synpunkter på regeringens lagrådsremiss om fjärrvärmelag: Regeringen lämnade i december över sitt förslag till fjärrvärmelag på remiss till lagrådet. Industrigruppen Återvunnen Energi har framfört sina synpunkter på förslaget i ett brev till näringslivsminister Maud Olofsson.

– Fjärrvärmen i debatten: Hösten 2007 var en intensiv period för fjärrvärmefrågan. Arbetet med propositionen efter Fjärrvärmeutredningen präglade debatten.

– Noterat…
… Miljömål Halland.
… Mer fjärrvärme i Höganäs.
… Nya regler hotar fjärrvärme i småhus.
… Lagrådets synpunkter på fjärrvärmelagen.
… Återvunnen energi minskar utsläppen.
… Sölvesborg får värme från Stora Enso.

Ladda ner nyhetsbrevet här!