Industrin välkomnar utredning om konkurrens i fjärrvärmen

Industrin välkomnar utredning om konkurrens i fjärrvärmenI samband med att regeringen idag fattade beslut om en proposition om en ny fjärrvärmelag som syftar till att stärka kundernas ställning på fjärrvärmemarknaden, aviserades även att det kommer en utredning om konkurrens i fjärrvärmenäten.

Från industrins sida välkomnar vi en utredning om konkurrens i fjärrvärmenäten. Det är viktigt både för miljön och för vår industris konkurrenskraft att vi blir bättre på att ta tillvara återvunnen energi från industrin, säger Jan Bech-Sörensen, ordförande i Industrigruppen Återvunnen Energi.

Industrigruppen Återvunnen Energi anser att det behövs konkreta åtgärder för att fjärrvärmeföretagen bättre ska utnyttja den värme som återvinns bl. a. från industrin. Enligt Fjärrvärmeutredningen finns det en potential på ytterligare 5 TWh som skulle kunna tas tillvara. 5 TWh återvunnen energi kan t ex räcka till att värma upp 500 000 småhus, vilket skulle ge ungefär 2 miljoner ton lägre utsläpp av koldioxid.