Nya fjärrvärmelagen minskar inte utsläpp

Debattartikel i Dagens Industri Regeringen har fattat beslut om förslag till en ny fjärrvärmelag. Frågan om bristen på konkurrens i fjärrvärmenäten har varit föremål föromfattande debatt i DI. Både industrin som vill leverera värme tillnäten och boendeorganisationerna vill se en reglering av dagensnätmonopol och steg mot konkurrens på näten.

Regeringen föreslår nu en frivillig medlingsfunktion mellan fjärrvärmeförtag och potentiella värmeleverantörer. Förslaget löser inte dagens problem och för industrin är därför själva lagförslaget en besvikelse.

Regeringen aviserar också att den kommer att tillsätta en utredning om så kallat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, det vill säga en lagstadgad möjlighet för t ex en industri att leverera värme via ett befintligt fjärrvärmenät. Från industrins sida välkomnar vi denna utredning och vi bidrar gärna med konstruktiva förslag till hur vi kan ta tillvara mer värme, minska utsläppen av växthusgaser och göra fjärrvärmen attraktivare.

Bech-Sörensen Jan
ordförande i Industrigrupen Återvunnen Energi