Regeringen missar chans att minska utsläppen

Regeringen har idag fattat beslut om förslag till en ny fjärrvärmelag. Lagen ska enligt uppgift bl a innehålla ett förslag om en medlingsfunktion mellan fjärrvärmeföretag och potentiella värmeleverantörer. Regeringen meddelar också att den ska tillsätta en utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, det vill säga en lagstadgad möjlighet för en värmeleverantör att leverera värme via ett befintligt fjärrvärmenät.

– Det är bra att regeringen nu tar steg mot konkurrens och tillsätter en utredning om hur fler aktörer kan få tillgång till fjärrvärmenäten, säger Jan Bech-Sörensen, ordförande i Industrigruppen Återvunnen Energi som samlar industriföretag som levererar värme till fjärrvärmenäten.

Medlemmarna i Industrigruppen Återvunnen Energi arbetar för att mer värme ska tas tillvara.

– Förslaget att införa en frivillig medling löser inte dagens problematik med att fjärrvärmebolag inte tar emot återvunnen energi. Industrin medverkar därför gärna i en utredning och bidrar med konstruktiva förslag till hur vi kan ta tillvara mer värme och därmed minska utsläppen av växthusgaser, säger Jan Bech-Sörensen.