Spillvärme från gruvan blir värme och varmvatten

Restvärme från LKAB minskar koldioxidutsläppen med 10000 ton per år berättar Jan Fjordell, vd för Tekniska verken, i tidningen Hem & Hyra. Läs mer här.