Kylan från forskningen värmer Lund

Huvuddelen av energitillförseln till ESS blir slutligen värme i olika delar av anläggningen som måste kylas bort. Överskottsvärmen kommer att tillvaratas via flera olika kylkretsar med olika temperaturnivåer, och återvinnas i Lunds fjärrvärmenät, skriver VVSFORUM.SE.