Seminarium om restvärme 6-7/2 2018

spillvarme-smal

Mer restvärmesamarbete mellan fjärrvärme och industrin behövs – hur får vi till det?

6-7 februari 2018 på Scandic Foresta, Lidingö, Stockholm. Ett seminarium arrangerat av Energiföretagen Sverige, Industrigruppen Återvunnen Energi och Länsstyrelserna.

2016 producerades ca 8% av den svenska fjärrvärmen av restvärme levererad från övriga industrier. Fjärrvärmeföretagens vision är att, i en nära framtid, merparten av tillförd energi till fjärrvärme är återvunnen energi, d v s energi som skulle ha gått förlorad om ingen använder den. Detta är en viktig förutsättning för fjärrvärmebranschen och andra industrier att minska sina totala utsläpp av klimatgaser och bidra till att Sverige når sina klimatmål. Det är också en viktig förutsättning för fjärrvärme och industrin att bidra till utvecklingen av framtidens resurssnåla och hållbara städer. För detta krävs ännu flera samarbeten mellan fjärrvärmeföretag, industrier och andra tänkbara leverantörer av restvärme. Läs mer  här.