Ekonomiska incitament främsta drivkraften till fjärrvärmeaktörers samverkan

pengar

Regionala fjärrvärmenät ger förutsättning för ett mer effektivt utnyttjande av naturresurser. Redan i dag finns regionala fjärrvärmenät utbyggda på flera platser i Sverige, men potentialen bedöms vara ännu större. En forskningsstudie visar att ekonomisk lönsamhet är en förutsättning för att fler regionala fjärrvärmesamarbeten ska komma till stånd.

Läs mer här.