22 km ledning för fjärrvärme

EON bygger 22 km fjärrvärmeledning i Järfälla. Tänk så mycket mer värme som kan tas tillvara med större nät.

Läs hela artikeln på Energinyheter.se