Handelsplats med spillvärme inspirerar i EU

Alla företag och verksamheter som har överskottsvärme och som ligger nära Fortums fjärrvärme- eller fjärrkyla-nät kan sälja energi till marknadspris, Ett gott exempel. Fjärrvärmebolag borde öppna sina nät för handel med restvärme.

Läs mer här.